สตูดิโอ

สตูดิโอ 1

สตูดิโอ 1

สตูดิโอ 1 มีห้องอัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง (200 ตารางเมตร) ประกอบด้วยห้อง Live room ที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับเครื่องเป่า 12 ชิ้น โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่สามารถกั้นแยกออกจากกันเพื่อใช้เป็นบูธกลองได้ อีกทั้งยังมีบูธที่มีขนาดใหญ่ไว้ใช้สำหรับอัดเสียงร้องและกีตาร์ รวม... »»»

สตูดิโอ 2

สตูดิโอ 2

สตูดิโอ 2 ประกอบไปด้วยห้อง Control room ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสะบาย ห้อง Live room ที่สามารถบันทึกเสียงได้ตั้งแต่ เสียงร้อง กีตาร์ เครื่องเพอร์คัชชั่น เครื่องสาย เครื่องเป่า และเสียงพากย์ Creative director ประจำสตูดิโอ 2 คือ Henrik Algren ซึ่งพร้อมที่... »»»